SilentRoads Symposium, 12 april 2018

Akoestiek: met uitsterven bedreigd?

Stille wegdekken in een evoluerende wereld

Welke plek heeft het thema ‘geluid’ binnen het huidige politieke tumult rondom andere milieuthema’s? Klimaat en circulaire economie vragen, terecht, de aandacht van de asfaltmarkt. Bij asfaltontwikkeling wordt sterk ingezet op hergebruik van materialen en het besparen van energie tijdens de aanleg. Asfalt met een lage rolweerstand draagt bij aan CO2-reductie.

Blijft geluid als thema daarbij wel hoog genoeg op de agenda staan? Bij ons wel! Juist in verbinding met andere  thema’s, onderzoekt SilentRoads 2018 hoe het staat met de akoestische kwaliteit van diverse actuele ontwikkelingen. En dat blijft nodig, want de hinder vanwege wegverkeersgeluid is in de afgelopen decennia niet afgenomen.

De volgende thema’s worden op het symposium belicht:

Stil asfalt, rolweerstand en hergebruik van materiaal

Is het technisch mogelijk om een stil wegdek te maken met een lage rolweerstand, dat ook nog eens lang genoeg meegaat? Kun je een wegdek maken met een hoge geluidreductie en/of een lage rolweerstand als dit wegdek grotendeels horizontaal recyclebaar moet zijn?

Een nieuwe brug is een stille brug

Bruggen vormen sinds jaar en dag een bekende bron van geluidhinder, dit komt echter niet goed tot uiting binnen het wettelijk kader. Een groot aantal bruggen is de komende jaren aan vervanging toe. Dit is dus hét moment om na te denken over een duurzaam stille oplossing.

Bronbeleid voor wegverkeer in de Omgevingswet

De manier van toetsing van wegverkeerslawaai gaat met de komst van de Omgevingswet ingrijpend op de schop. Bronbeleid was al een paradepaardje van SWUNG-1; hoe gaat SWUNG-2 hierop inspelen?

Soundscaping en wegverkeerslawaai

Geen decibels bestrijden, maar een aangenaam akoestisch klimaat creëren. Hoe moeten we onze omgeving inrichten om geluidhinder optimaal te bestrijden, juist in situaties met een hoge geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai? Hoe leggen we de link met de dagelijkse praktijk van ruimtelijke ordening?

Geluid van klinkers: de onderste steen boven

Een groot deel van het binnenstedelijk wegennet bestaat uit elementenverhardingen. Qua akoestiek zijn die niet over één kam te scheren: het maakt nogal wat uit of er stille klinkers liggen of kasseien. Ook over hinderopwekking valt het nodige te zeggen: de bewoner hoort immers laagfrequente individuele passages in plaats van de gebruikelijke ruis over het asfalt.

 

Wanneer: 12 april 2018, vanaf circa 12:30 uur

Waar: Het pandaverblijf van Ouwehands Dierenpark, Rhenen

Voor wie: diegenen die professioneel te maken hebben met stille wegdekken, zoals milieudeskundigen, wegbeheerders, beleidsmakers, wegenbouwers en onderzoekers

Kosten: € 75,- (inclusief lunch en borrel)

De aanmelding is geopend via het onderstaande formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie via symposium@silentroads.nl.

Let op! In verband met een technische storing hebben wij sommige aanmeldingen niet kunnen bevestigen. Heeft u nog geen bevestiging gehad van uw aanmelding per e-mail, vul dan a.u.b. onderstaand formulier opnieuw in. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met symposium@silentroads.nl

Aanmelden voor SilentRoads 2018

Vul onderstaand formulier in. Wij bevestigen uw aanvraag per e-mail. De velden met een * zijn verplicht.